ประวัติบริษัท

ชื่อย่อบริษัท : TBAS
ที่อยู่ : 801 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
ก่อตั้ง : 14 มิถุนายน 2544
ทุนจดทะเบียน : 728,080,000 บาท
ธุรกิจ : พัฒนา ออกแบบ และจำหน่ายชิ้นส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์