กลุ่มบริษัทในประเทศไทย

Boshoku Automotive (Thailand) Co., Ltd.
ที่ตั้ง : ระยอง, ประเทศไทย
รูปแบบธุรกิจ : ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งภายใน
ก่อตั้งเมื่อ : พฤศจิกายน 2553
S.K. Auto Interior Co.,Ltd
ที่ตั้ง : ฉะเชิงเทรา, ประเทศไทย
รูปแบบธุรกิจ : ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งภายใน
ก่อตั้งเมื่อ : มกราคา 2538
STB Textile Industry Co.,Ltd.
ที่ตั้ง : ระยอง, ประเทศไทย
รูปแบบธุรกิจ : ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์กรองอากาศ วัสดุที่ใช้ในการหุ้มเบาะที่นั่ง และอื่นๆ
ก่อตั้งเมื่อ : มีนาคม 2538
STB Textile Industry Co.,Ltd.
ที่ตั้ง : ชลบุรี, ประเทศไทย
รูปแบบธุรกิจ : ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์กรองอากาศ วัสดุที่ใช้ในการหุ้มเบาะที่นั่ง และอื่นๆ
ก่อตั้งเมื่อ : มีนาคม 2538
Thai Seat Belt Co.,Ltd
ที่ตั้ง : ชลบุรี, ประเทศไทย
รูปแบบธุรกิจ : ผลิตและจัดจำหน่ายเข็มขัดนิรภัยและสายรัด
ก่อตั้งเมื่อ : พฤษภาคม 2537
Toyota Boshoku Filtration System (Thailand) Co.,Ltd.
ที่ตั้ง : ระยอง, ประเทศไทย
รูปแบบธุรกิจ : ผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนกรองอากาศ และชิ้นส่วนรถยนต์
ก่อตั้งเมื่อ : มิถุนายน 2545
เว็บไซต์ : http://www.tbfst.co.th
Toyota Boshoku Gateway (Thailand) Co.,Ltd
ที่ตั้ง : ฉะเชิงเทรา, ประเทศไทย
รูปแบบธุรกิจ : ผลิตและจัดจำหน่ายเบาะที่นั่งและอุปกรณ์ตกแต่งประตูรถยนต์
ก่อตั้งเมื่อ : สิงหาคม 2540
Toyota Boshoku Asia.Co.,Ltd.
ที่ตั้ง : กรุงเทพ, ประเทศไทย
รูปแบบธุรกิจ : จัดหาเบาะที่นั่งรถยนต์และอุปกรณ์กรองน้ำมันภายใน
ก่อตั้งเมื่อ : มิถุนายน 2544
Toyota Boshoku Siam Metal Co.,Ltd.
ที่ตั้ง : ชลบุรี, ประเทศไทย
รูปแบบธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนโลหะสำหรับผลิตเบาะที่นั่ง
ก่อตั้งเมื่อ : กันยายน 2545