หลักคิด TBAS

ทางบริษัทคิดเสมอว่าจะทำอย่างไรให้ได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นกุญแจไปสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ และสำคัญอย่างมากในการได้รับการยอมรับของกลุ่มผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ โดยทางบริษัทยังคำนึงถึงความรับผิดชอบที่มีต่อชุมชนและคนในชุมชนอีกด้วย
“บริษัทจะสร้างจุดยืนที่เข้มแข็ง ไปพร้อมกับชุมชนที่แข็งแกร่ง”