ข่าวรับสมัครพนักงาน
หากคุณสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของบริษัท กรุณาส่งประวัติมาที่ tbas.recruit@toyota-boshoku.com

ผู้ที่เหมาะสมจะได้รับการติดต่อจากบริษัทอีกครั้ง


สวัสดิการบริษัท

 วันทำงานและวันหยุด

- เวลางาน 8.00 ~ 17.00

- ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์

(และบางเสาร์ตามปฎิทิของบริษัท)

 

 ผลตอบแทน
- สวัสดิการค่าภาษา
- ฐานเงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท

- โบนัส 2 ครั้งต่อปี

(ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท)

 สวัสดิการ

- สวัสดิการเงินค่าทำฟันและสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

สำหรับครอบครัวพนักงาน

- ประกันชีวิต

(สุขภาพ, ชีวิต, อุบัติเหตุ) สำหรับพนักงาน

กิจกรรม
- งานเลี้ยงปีใหม่
- งานกีฬาสี
- ท่องเที่ยวประจำปี
 สิ่งอำนวยความสะดวก
- โรงอาหารและร้านกาแฟ
- ห้องพยาบาล
- ที่จอดรถ