วันทำงานและวันหยุด
- เวลางาน 8.00 ~ 17.00
- ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์
(และบางเสาร์ตามปฎิทินของบริษัท)

 ผลตอบแทน
- สวัสดิการค่าภาษา
- ฐานเงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท
- โบนัส 2 ครั้งต่อปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท)
 สวัสดิการ
- สวัสดิการเงินค่าทำฟันและสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับครอบครัวพนักงาน
- ประกันชีวิต (สุขภาพ, ชีวิต, อุบัติเหตุ) สำหรับพนักงาน

 กิจกรรม
- งานเลี้ยงปีใหม่
- งานกีฬาสี
- ท่องเที่ยวประจำปี

 สิ่งอำนวยความสะดวก
- โรงอาหารและร้านกาแฟ
- ห้องพยาบาล
- ที่จอดรถ